Eraberritze energetikoa

Ipar eta mendebaldeko fatxaden eraberritze energetikorako gauzatze proiektua Toribio Altzaga 14 eraikinean. Jatorrian kapa bakarreko morteroarekin eta jaurtitako harriz osaturiko fatxadari estruitutako zeramikaz osaturiko fatxada aireztatuaren gehiketa proposatu da. Isolatzaile modura harri-ilea erabili da.

Esku-hartzearen arrazoi nagusia etxebizitzak barnealdean zituen kondentzazio hezetasunak ekiditea eta isolamendu faltagatik eraikinak zituen energia galerak konpontzea izan da.

FAVEMANC XB Pro 17 fatxada aireztatu sistema, 17mm-ko estruitutako zeramikaz piezek eta ROCKWOOL Ventirock DUO 10 cm-ko harri-ilezko isolamenduak osatzen dute. Leihoen markoak konposite zuriz osatu dira.

BEZEROA

Toribio Altzaga 14

DATA

2020

KATEGORIA

Eraberritze energetikoa.
Gauzatze proiektua